haii gaes….
minta saran donx kalau dr ho chi mint ke hanoi pakai transportasi apa yaNg mura ya?

/* fb group poster start */ /* fb group poster end*/