Ketika keheningan lebih berarti daripada keriuhan.

/* fb group poster start */ /* fb group poster end*/