Sindhumoyo, dusun lamuk, ngadirejo-temanggung. 😱

/* fb group poster start */ /* fb group poster end*/