Tgl 10 nov ada ynk backpakeran ke kuala lumpur gaa? Boleh bareng gaa

/* fb group poster start */ /* fb group poster end*/